ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาด

ประกาศทั่วไป / รับสมัครงาน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-338 (กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศหมวดบริหารงานทั่วไป / เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป

หน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-337 (กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศมาตรฐาน ITA

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-337 (กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศหมวดทันตกรรม / เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างงานทันตกรรม

หน่วยงาน : กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-116 (กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศหมวดยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา / เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-107 (กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศหมวดเทคนิคการแพทย์ / เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเทคนิคการแพทย์

หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-107 (กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

แอพพลิเคชั่น

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมน่าสนใจ
เว็บ LINK
เว็บ LINK เครือข่ายสาธารณสุข
บริการออนไลน์