ประมวลภาพกิจกรรม

EGAT 50th HALF MARATHON 17 พฤศจิกายน 2019

วิ่งการกุศล 50 ปี กฟผ. นำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร

ชมภาพาพกิจกรรม.

WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 3 พ.ย.62

กิจกรรม Walk Run Bike Fighting Stroke. อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 3 พ.ย. 2562 ณ.สนามโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม

ชมภาพาพกิจกรรม.

วันคล้ายวันสวรรคต 23 ต.ค.62

วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕" 23 ตุลาคม 2562 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.

ชมภาพาพกิจกรรม.

กิจกรรมจิตอาสา 23 ต.ค.2562

กิจกรรม "จิตอาสา" เนื่องในวัน วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕" 23 ตุลาคม 2562 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.

ชมภาพาพกิจกรรม.

จิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา 18 ตค.62 ม.1 บ้านฝาย อ.น้ำปาด.

ชมภาพาพกิจกรรม.

กิจกรรมจิตอาสา 13 ต.ค.2562

กิจกรรม "จิตอาสา" เนื่องในวัน วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" 13 ตุลาคม 2562 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.

ชมภาพาพกิจกรรม.